Đoạn văn về tác dụng của sách

Bàn về tác dụng của sách Xem thêm bài viết: Đề 16: Vai trò của sách đối với đời sống nhân loại. Đề 22: Suy nghĩ của em về câu nói: “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền”. Sơ đồ viết đoạn văn nghị luận xã hội   Sách là báu

Read More