Trang chủ > Đọc hiểu văn bản > Bảng tổng hợp các thao tác lập luận

Bảng tổng hợp các thao tác lập luận

bang tong hop cac thao tac lap luan

Làm thế nào để xác định được văn bản sử dụng những thao tác lập luận nào, đâu là thao tác lập luận chính, thao tác lập luận bổ trợ, chúng ta cần nắm được đặc điểm, cách sử dụng của các thao tác lập luận trong văn bản nghị luận.


Xem thêm bài viết:


  1. TẢI XUỐNG BÀI VIẾT (MIỄN PHÍ) 

Cùng ôn lại kiến thức về thao tác lập luận qua bảng tổng hợp kiến thức và so sánh dưới đây:

bang tong hop cac thao tac lap luan
Hệ thống hóa đặc điểm, cách sử dụng các thao tác lập luận trong văn bản nghị luận

1. Giải thích

– Là vận dụng tri thức để cắt nghĩa một hiện tượng, một sự việc, một khái niệm… để hiểu vấn đề nghị luận một cách rõ ràng và giúp người khác hiểu đúng ý của mình.

– Cách giải thích: tìm lí lẽ

2. Phân tích

– Là phân chia đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

– Tác dụng của phân tích là thấy được giá trị ý nghĩa của sự vật hiện tượng, mối quan hệ giữa hình thức và bản chất, nội dung. Phân tích giúp nhận thức đầy đủ, sâu sắc cái giá trị và cái phi giá trị của đối tuợng.

– Cách phân tích: chia đối tượng thành các yếu tố bộ phận theo những tiêu chí nhất định nhưng có quan hệ toàn vẹn, thống nhất với nhau:

+ Quan hệ giữa các bộ phận tạo nên đối tượng

+ Quan hệ nhân quả

+ Quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng liên quan

+ Quan hệ giữa người phân tích với đối tượng phân tích

3. Chứng minh

– Là đưa ra những cứ liệu – dẫn chứng xác đáng để làm sáng tỏ một lí lẽ một ý kiến để thuyết phục người đọc người nghe tin tưởng vào vấn đề.

– Cách chứng minh: Tìm dẫn chứng.

4. Bình luận

– Là đưa ra những nhận định về đối tượng nghị luận. Thông thường, những nhận định được rút ra từ kết quả phân tích. Trên cơ sở những nhận định, người viết đánh giá vấn đề.

– Cách bình luận: Dùng lập luận (lí lẽ và dẫn chứng) trình bày rõ, bàn sâu rộng về chủ đề bình luận để chứng tỏ đựơc ý kiến, nhận định đánh giá của mình là xác đáng.

5. So sánh

– Là một thao tác lập luận nhằm đối chiếu hai hay nhiều sự vật, đối tượng hoặc là các mặt của một sự vật để chỉ ra những nét giống nhau hay khác nhau, từ đó thấy được giá trị của từng sự vật hoặc một sự vật mà mình quan tâm.

6. Bác bỏ

– Là chỉ ra ý kiến sai trái của ấn đề trên cơ sở đưa ra những nhận định đúng đắn và bảo vệ ý kiến lập trường đúng đắn của mình.

 NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP, HOẠC TẢI BÀI VIẾT (FREE)

Comments

comments