Trang chủ > Đọc hiểu văn bản > Các phương châm hội thoại

Các phương châm hội thoại

cac phuong cham hoi thoai

Bảng tóm tắt kiến thức về các phương châm hội thoại và các tình huống không tuân thủ các phương châm hội thoại.


Xem thêm bài viết:


TẢI XUỐNG BÀI VIẾT (MIỄN PHÍ) 

Các phương châm hội thoại là kiến thức trong chương trình Ngữ văn THCS. Có 5 phương châm hội thoại: Phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự. Trong đó, 4 phương châm đầu chi phối nội dung cuộc hội thoại, còn phương châm thứ 5 chi phối quan hệ giữa cá nhân tham gia vào hội thoại. Nội dung của các phương châm hội thoại  đôi khi chồng chéo nhau. Để phân biệt được những tình huống vi phạm các phương châm hội thoại và để tuân thủ các phương châm hội thoại trong giao tiếp, cần nắm được những kiến thức cơ bản tổng hợp ở bảng dưới đây:

 

cac phuong cham hoi thoai
Các phương châm hội thoại            TẢI XUỐNG BÀI VIẾT (MIỄN PHÍ) 

 

 

 

 

 

Comments

comments