Trang chủ > Đọc hiểu văn bản > Các thành phần ngữ pháp của câu

Các thành phần ngữ pháp của câu

lien ket cau, lien ket doan

Về chức năng ngữ pháp, câu có 3 thành phần:


Xem thêm bài viết:


lien ket cau, lien ket doan

TẢI XUỐNG BÀI VIẾT (MIỄN PHÍ) 

1. Thành phần chính:

– Là thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu  tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được ý trọn vẹn, gồm chủ ngữ và vị ngữ.

2. Thành phần phụ:

– Là thành phần không bắt buộc phải có trong câu. Thành phần phụ bổ sung đề tài hoặc hoàn cảnh diễn ra sự việc nói ở trong câu. Có hai loại thành phần phụ: khởi ngữ và trạng ngữ.

+ Khởi ngữ: thường đứng trước chủ ngữ hoặc đứng trước nòng cốt câu đặc biệt, nêu đề tài của câu nói, có thể thêm quan hệ từ về, với, đối với vào trước khởi ngữ và thêm thì vào sau khởi ngữ.

VD:    Về phần tôi, ngày nào tôi cũng tập thể dục. (Hồ Chí Minh).

         Về việc này thì tôi không tham gia.

+ Trạng ngữ: thường đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa chủ ngữ và vị ngữ, nêu lên hoàn cảnh về không gian, thời gian, cách thức, phương tiện, nguyên nhân, mục đích… diễn ra sự việc nói trong câu.

VD: Sáng 2/9, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình.

3. Thành phần biệt lập:

– Là thành phần không nằm trong cấu trúc cú pháp của câu, không trực tiếp tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu mà được dùng để diễn đạt thái độ của người nói, cách đánh giá của người nói đối với việc được nói đến trong câu, hoặc đối với người nghe.

– Có 4 loại thành phần biệt lập:

+ Thành phần tình thái: được dùng để thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu, hoặc thái độ, cách ứng xử của người nói đối với người nghe. Thành phần tình thái được diễn đạt bằng những từ ngữ như: chắc, có lẽ, có thể, có khi, chắc chắn, dường như, hình như…

VD: Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. (Nguyễn Quang Sáng)

+ Thành phần cảm thán: được dùng để bộc lộ cảm xúc của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu (vui, buồn, mừng, giận). Thành phần cảm thán dùng những từ ngữ: a, ôi, chao ôi, ô kìa, ô hay. Có khi được tách thành câu riêng – câu đặc biệt.

VD: Trời ơi, chỉ còn năm phút!

+ Thành phần phụ chú: được dùng để bổ sung giải thích cho nội dung của câu hoặc một bộ phận nào đó trong câu. Thành phần phụ chú được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phảy, trong dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phảy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm.

VD: Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. (Nam Cao)

+ Thành phần gọi đáp: được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ trong giao tiếp. Một số từ ngữ thường dùng: ơi, này, ê, ừ, vâng…

VD:

Mẹ ơi lau nước mắt

Làng ta giặc chạy rồi (Tố Hữu)

TẢI XUỐNG BÀI VIẾT (MIỄN PHÍ) 

Comments

comments