Vai trò của tự học trong việc học

Viết đoạn văn về vai trò của tự học

Xem thêm bài viết


TẢI XUỐNG BÀI VIẾT (MIỄN PHÍ)

1) Giải thích

– Tự học là sự chủ động, tích cực, độc lập tìm hiểu, lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng cho mình. Tự học là tự mình tìm hiểu nghiên cứu, thu nhặt các kiến thức tự luyện tập để có kỹ năng. Tự học có thể không cần sự hướng dẫn của người khác.

2) Bàn luận

– Vai trò của việc tự học:

+ Dùng khả năng nhận thức, tư duy của riêng mình mà tiếp thu xử lí kiến thức tiếp nhận được thì năng lực trí tuệ của người học càng cao, sự tiếp thu và xử lí kiến thức sẽ trọn vẹn, linh hoạt hơn.

+ Khi tự học, người học sẽ lựa chọn những gì phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân. Trên cơ sở đó sẽ xử lí tốt nhất và vận dụng có hiệu quả nhất kiến thức tiếp thu được cho mục đích học tập cụ thể. Đây chính là con đường tốt nhất, cách học hiệu quả nhất để chiếm lĩnh lượng tri thức lớn nhất, làm giàu vốn hiểu biết của bản thân.

– Điều kiện để tự học có hiệu quả: ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm đối với bản thân; năng lực nhận thức, khả năng tư duy, phương pháp học tập hiệu quả; có trình độ nhất định… Cần kết hợp việc tự học với việc học để đạt hiệu quả cao nhất trong học tập.

vai trò của tự học

3) Bài học nhận thức và hành động

– Tự học có vai trò quan trọng trong việc tích lũy tri thức.

– Bản thân mỗi chúng ta phải xây dựng cho mình tinh thần tự học trên nền tảng của sự say mê, ham học, ham hiểu biết, giàu khát vọng và kiên trì trên con đường chinh phục tri thức để khẳng định giá trị bản thân.

TẢI XUỐNG BÀI VIẾT (MIỄN PHÍ)

Comments

comments