Trang chủ > Thư giãn > Truyện cười tổng hợp 2

Truyện cười tổng hợp 2

truyện cười

THIỆN TAI! THIỆN TAI!


Xem thêm bài viết


Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu một trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là một đầu gấu có tiếng ở vùng này, vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói:

– Sao mày chửi con tao?

– Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng chưa chửi ai bao giờ?

– Thế tại sao mày đánh con tao?

– Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng chưa đánh ai bao giờ?

– Cái thằng này đã đánh con tao lại không chịu nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao đây này.

Nhà sư từ tốn đáp:

– Thiện tai! Thiện tai! Xin mời thí chủ, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.

Comments

comments