Trang chủ > Thư giãn > Truyện cười tổng hợp 3

Truyện cười tổng hợp 3

Hội người ở bẩn

HỘI NGƯỜI Ở BẨN


Xem thêm bài viết:


Ở Mĩ, người ta thường thành lập những hội như Hội người ở sạch, Hội người ở bẩn. Một ông muốn tham gia vào Hội người ở bẩn, đã viết đơn:

“Kính gửi Chủ tịch Hội người ở bẩn! Tôi rất muốn tham gia vào Hội vì tôi là người ở rất bẩn. Tôi đang viết đơn trên giấy mà tôi vừa đi xong.”

Một thời gian sau, ông ta nhận được thư trả lời:

“Rất tiếc. Chúng tôi không thể nhận ông vào Hội được. Ở đây, chúng tôi không dùng giấy”.

Comments

comments